Aspirant Lid

 In

Na drie maanden houd je een presentatie over je plan en stemmen we als groep over jouw lidmaatschap. En als je ‘in’ bent word je aspirant-scharrelondernemer. Je krijgt nu een half jaar de tijd om je bedrijf uit te gaan voeren. In dit half jaar mag je al gewoon omzet maken, dat mag vanaf de eerste dag, maar het hoeft nog niet. Wel ga je nu, als je dat nog niet gedaan hebt, experimenteren met ondernemen. Je gaat je ding doen, vraagt er geld voor, doet ervaring op met jouw onderneming. Daarnaast bezoek je de wekelijkse bijeenkomsten en draag je op jouw wijze bij aan Coöperatie Lichtpunt.
Je krijgt je eigen thermometer binnen de coöperatie en mag bedrijfsnoodzakelijke onkosten declareren. Meestal schiet je in- en aankopen voor en bewaart de bonnetjes: die krijg je bij overlegging uitbetaald.

BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP "ENTER" OM TE ZOEKEN